Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w dniu 07.11.2017r. (wtoreko godz. 15:30.

 

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Godz. 1530zbiórka - ul. Pszczyńska - parking przy sklepie „Masorz”
    w Gostyni.
  2. Oględziny budynków komunalnych będących w zasobach Gminy Wyry- kontynuacja.
  3. Posumowanie przeprowadzonej wizji lokalnej - w sali narad Urzędu Gminy Wyry - ul. Główna 133.
  4. Omówienie spraw i pism przekazanych do komisji.
  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  6. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji                     

/-/  Mirosław Sikora                           

powrót