Zawiadomienie o Posiedzeniu Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 23.10.2017r. (poniedziałek) o godzinie  15:30.

 

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Spotkanie z Dyrektorem Domu Kultury w Gostyni.
  5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące, opiniowanie pism.
  6. Zakończenie obrad.

 Przewodnicząca Komisji                   

  /-/  Barbara Polok     

powrót