ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI EDUKACJI, SPORTU, KULTURY, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 09.05.2017r. (wtorek) o godzinie 15.00 w sali narad Urzędu Gminy w Wyrach.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Omówienie rekrutacji do gminnych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach. Zapoznanie się z ofertą niepublicznego przedszkola w Gostyni.
  5. Zapoznanie się z ofertą Domu Kultury w Gostyni w sprawie organizacji zajęć w okresie wakacji.
  6. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  7. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji                   

/-/  Barbara Polok      

powrót