Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

ZAWIADOMIENIE

Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 06.06.2016r. (poniedziałek) o godzinie 15.30 na terenie Żłobka i Przedszkola „Troskliwe Misie” w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 449.

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Wizyta w Żłobku i Przedszkolu „Troskliwe Misie” w Gostyni przy ulicy Pszczyńskiej 449.
  5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Barbara Polok

powrót