Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Wyry

ZAWIADOMIENIE


Posiedzenie Komisji ds. Miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 27.03.2017 r. (poniedziałek) o godzinie 17.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Opiniowanie projektów uchwał na XXVII sesję Rady Gminy Wyry.
  5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  6. Zakończenie obrad.

  Przewodniczący Komisji                
 /-/  Wojciech Surma                                   

powrót