Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Wyry

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji ds.Rozwoju Miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 27.11.2017r. (poniedziałeko godz. 17:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXVI sesję Rady Gminy Wyry.
  5. Opiniowanie projektu uchwały Budżetowej na 2018 rok.
  6. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji    
/-/  Wojciech Surma                                

powrót