Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Gostyń

ZAWIADOMIENIE

 

Posiedzenie Komisji d/s Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 27.12.2016r. (wtorek) o godz. 17.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Zapoznanie się z ofertą stworzenia kompleksu rekreacyjno – usługowo – handlowego w Gostyni – kontynuacja sprawy rozpoczętej na posiedzeniu komisji w dniu 22 listopada br.  
  5. Opiniowanie projektów uchwał na XXV sesję Rady Gminy Wyry.
  6. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji                  
/-/  Piotr Profaska                           

powrót