Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej

ZAWIADOMIENIE

 

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 28.12.2016r. (środa) o godzinie 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ulicy Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej.
  4. Opiniowanie projektów uchwał na XXV sesję Rady Gminy Wyry.
  5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji Budżetowej
/-/ Herbert Rzepka                                              

powrót