Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej

ZAWIADOMIENIE

 

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 5.12.2016r. (poniedziałek) o godzinie 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ulicy Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej.
  4. Analiza projektu budżetu na 2017 rok.
  5. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji Budżetowej

/-/ Herbert Rzepka                                       

powrót