Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej

ZAWIADOMIENIE


Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 26.04.2016r. (wtorek) o godzinie 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ulicy Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).



 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej.
  4. Opiniowanie Sprawozdania finansowego Gminy Wyry za 2015 rok.
  5. Opiniowanie projektów uchwał na XVIII sesję Rady Gminy Wyry.
  6. Omówienie spraw bieżących, wolne wnioski i głosy.
  7. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej                             

/-/ Herbert Rzepka                        

powrót