Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej

 Posiedzenie Komisji Budżetowej,  odbędzie się w dniu 21.02.2018r. (środa) o godzinie 1530 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ulicy Głównej 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej.
  4. Opiniowanie projektów uchwał budżetowych na XXXIX sesję Rady Gminy Wyry
  5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  6. Zakończenie obrad.

 

 

    Przewodniczący Komisji Budżetowej                                        

   /-/ Herbert Rzepka        

powrót