XXVI Sesja Rady Gminy Wyry

Szanowni Państwo

XXVI Sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 28 stycznia 2021 o godz. 16:00.

Materiały dotyczące posiedzenia

Mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć udział w zdalnej sesji Rady Gminy proszeni są o wcześniejszy kontakt z Biurem Rady Gminy Wyry, telefonicznie pod nr.: 32 325 68 12 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rada@wyry.pl, najpóźniej na dzień przed planowanym terminem posiedzenia.

Z poważaniem
Joanna Pasierbek - Konieczny - Przewodnicząca Rady

powrót