XXV Sesja Rady Gminy Wyry

Szanowni Państwo,

XXV Sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się 30 grudnia o godz. 16:00 w trybie zdalnym.

Materiały dotyczące posiedzenia

Mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć udział w zdalnym posiedzeniu Rady Gminy Wyry proszeni są o wcześniejszy kontakt z Biurem Rady, telefonicznie pod nr.: 32 325 68 12 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rada@wyry.pl, najpóźniej na dzień przed planowanym terminem posiedzenia.

Z poważaniem
Joanna Pasierbek-Konieczny
Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

powrót