XLV sesja Rady Gminy Wyry

 

XLV sesję Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 27.09.2018 r.(czwartek) o godz. 1530w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie sprawozdania na temat funkcjonowania jednostek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 przez dyrektorów placówek oświatowych.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy Wyry.
 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 31.08.2018r.)
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym (tj. od 31.08.2018 r.).
 7. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 8. Interpelacje Radnych.
 9. Zapytania Radnych.
 10. Wolne wnioski.
 11. Uchwały Rady Gminy:

1) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2018-2032 (uchwała*),

2) w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2018 rok (uchwała*),

3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem są te same nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Wyry (uchwała*),

4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 372 stanowiącego własność Gminy Wyry(uchwała*).

 1. Zakończenie obrad.

  Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

Elżbieta Słomka        

 

 

powrót