XLIV Sesja Rady Gminy Wyry

Szanowni Państwo

XLIV sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się 25 sierpnia 2022 r. o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry (II piętro) przy ul. Głównej 133.

Materiały dotyczące posiedzenia


Z poważaniem

Joanna Pasierbek- Konieczny - Przewodnicząca Rady Gminy

powrót