XLIV sesja Rady Gminy Wyry

 


 XLIV sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 30.08.2018 r.(czwartek) o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3.   Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy Wyry.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 29.06.2018 r.).
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym
  (tj. od 29.06.2018 r.).
 6. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 7. Interpelacje Radnych.
 8. Zapytania Radnych.
 9. Wolne wnioski.
 10. Uchwały Rady Gminy:

1) w sprawie zmiany uchwały XLIII/405/2018 Rady Gminy Wyry z dnia
28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (uchwała*),

2) w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/363/2018 Rady Gminy Wyry z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (uchwała*),

3) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2018-2032 (uchwała*),

4) w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2018 rok(uchwała*),

5) w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty (uchwała*),

6) w sprawie zmiany uchwały nr XLII/367/2014 Rady Gminy Wyry z dnia
28 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wyry (uchwała*),

7) w sprawie zmiany uchwały XXIX/253/2013 Rady Gminy Wyry z dnia
23 maja 2013 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry (uchwała*),

8) w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018-2024 (uchwała*),

9) w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu (uchwała*).

11. Zakończenie obrad.

 

  Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

   Elżbieta Słomka        

 

 

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl
adres skrytki ePUAP: /xm62eyt661/skrytka

 

Godziny urzędowania

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

 • Poniedziałek: 8:00 – 16:30 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Wtorek: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Środa: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Czwartek: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Piątek: 8:00 – 13:00

 

 • Konto bankowe:


Bank Spółdzielczy Tychy
Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001

Godziny otwarcia PSZOK

 

 • Poniedziałek: 10:00 - 18:00

 • Wtorek: 9:00 - 16:30

 • Środa: 9:00 - 16:30

 • Czwartek: 10:00 - 18:30

 • Piątek: 12:30 - 16:30

 • Sobota: 9:00 - 14:00