XLII sesja Rady Gminy Wyry

Szanowni Państwo,

XLII Sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się 26 maja o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133.

Materiały dotyczące posiedzenia

z poważaniem
Przewodnicząca Rady Gminy Wyry
Joanna Pasierbek-Konieczny

powrót