Wspólne posiedzenie komisji ds. rozwoju Miejscowości Gostyń i Miejscowości Wyry.Zapraszamy na wspólne posiedzenie Komisji ds. rozwoju Miejscowości Gostyń i rozwoju Miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 16.10.2018r. (wtorek) o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

 

 

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyry" na XLVI sesję Rady Gminy Wyry.

5. Opiniowanie pozostałych projektów uchwał na XLVI sesję Rady Gminy Wyry.

6. Wolne wnioski sprawy bieżące, opiniowanie pism do Komisji.

7. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Piotr Profaska

/-/ Wojciech Surma

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl
adres skrytki ePUAP: /xm62eyt661/skrytka

 

Godziny urzędowania

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

 • Poniedziałek: 8:00 – 16:30 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Wtorek: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Środa: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Czwartek: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Piątek: 8:00 – 13:00

 

 • Konto bankowe:


Bank Spółdzielczy Tychy
Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001

Godziny otwarcia PSZOK

 

 • Poniedziałek: 10:00 - 18:00

 • Wtorek: 9:00 - 16:30

 • Środa: 9:00 - 16:30

 • Czwartek: 10:00 - 18:30

 • Piątek: 12:30 - 16:30

 • Sobota: 9:00 - 14:00