Wspólne posiedzenie komisji ds. rozwoju Miejscowości Gostyń i Miejscowości Wyry.Zapraszamy na wspólne posiedzenie Komisji ds. rozwoju Miejscowości Gostyń i rozwoju Miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 16.10.2018r. (wtorek) o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

 

 

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyry" na XLVI sesję Rady Gminy Wyry.

5. Opiniowanie pozostałych projektów uchwał na XLVI sesję Rady Gminy Wyry.

6. Wolne wnioski sprawy bieżące, opiniowanie pism do Komisji.

7. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Piotr Profaska

/-/ Wojciech Surma

powrót