Trwa akcja doręczania decyzji podatkowych

Na terenie gminy trwa akcja roznoszenia decyzji podatkowych, ustalających wysokość zobowiązania na 2024 rok. Upoważnieni pracownicy urzędu podejmą kilka prób dostarczenia korespondencji. Akcja potrwa do końca lutego. Te decyzje, których nie uda się doręczyć w sposób bezpośredni, zostaną wysłane pocztą.

Przypominamy o obowiązku oznaczenia numeru posesji, a także o wyposażenie jej, w widocznym i dostępnym miejscu, w dzwonek lub domofon. Zwracamy również uwagę na bieżące aktualizowanie swoich danych korespondencyjnych.

Termin płatności pierwszej raty podatku mija 15 marca. W tym roku nie będą odbywały się dyżury inkasenta. Płatności za podatki i odpady można dokonywać przelewem (numer konta wskazany jest w doręczonej decyzji), gotówką lub kartą w kasie urzędu.

Na 2024 rok obowiązują dotychczasowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, miesięczne kwoty i terminy wnoszenia opłat pozostają zatem takie same jak w ubiegłym roku (termin płatności do 5-go dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc). Należy pamiętać, aby na bieżąco aktualizować faktyczną liczbę osób zamieszkałych w nieruchomości.

powrót