Posiedzenie Komisji

ZAWIADOMIENIE

 

W dniu 24.02.2016r. (środa) o godzinie 1530 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ulicy Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowej.
  4. Opiniowanie projektów uchwał na XV sesję Rady Gminy Wyry.
  5. Omówienie spraw bieżących, wolne wnioski i głosy.
  6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji Budżetowej

/-/ Herbert Rzepka

powrót