Posiedzenie Komisji Statutowej

Szanowni Państwo,

Posiedzenie Komisji Statutowej odbędzie się w dniu 8 grudnia o godz. 17:00 w trybie zdalnym.

Materiały dotyczące posiedzenia

Mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć udział w zdalnych posiedzeniach Komisji oraz sesji Rady Gminy proszeni są o wcześniejszy kontakt z Biurem Rady Gminy Wyry, telefonicznie pod nr.: 32 325 68 12 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rada@wyry.pl, najpóźniej na dzień przed planowanym terminem posiedzenia.

Z poważaniem
Marek Gołosz – Przewodniczący Komisji

powrót