Posiedzenie Komisji Statutowej

Szanowni Państwo,

Posiedzenie Komisji Statutowej odbędzie się 5 października 2020 r. o godz. 15:00.

Materiały dotyczące posiedzenia

Mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć udział w zdalnych posiedzeniach Komisji Rady Gminy proszeni są o wcześniejszy kontakt z Biurem Rady Gminy Wyry, telefonicznie pod nr.: 32 325 68 12 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rada@wyry.pl, najpóźniej na dzień przed planowanym terminem posiedzenia.

Z poważaniem
Marek Gołosz – Przewodniczący

powrót