Posiedzenie Komisji Statutowej

 

 

 

 

 

 

 

Posiedzenie Komisji Statutowej odbędzie się w dniu 16.07.2018r. (poniedziałek) o godzinie 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ulicy Głównej 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Opiniowanie zmian do Statutu Gminy Wyry.

5. Wolne wnioski, sprawy bieżące, opiniowanie pism.

6. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Komisji Statutowej

Szymon Załęcki

 

 

powrót