Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

 

 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 17.09.2018 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133,
43-175 Wyry (II piętro).

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Analiza Uchwał Rady Gminy Wyry VII kadencji pod kątem ich realizacji – kontynuacja.
  5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  6. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Komisji

  /-/ Joanna Pasierbek- Konieczny

 

powrót