Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 18.04.2017r. (wtorek) o godzinie 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry

 

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Rozpatrzenie skargi z dnia 02.03.2017 roku na działalność Wójta Gminy Wyry.
  5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  6. Zakończenie obrad.

 Przewodnicząca Komisji          
 /-/  Joanna Pasierbek-Konieczny                           

 

 

powrót