Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry

 

Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry  odbędzie się w  dniu 22.05.2018 r. (wtorek) o godz. 1530 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Opiniowanie przydziału lokalu socjalnego w Gostyni.
  5. Omówienie taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Wyry.
  6. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  7. Zakończenie obrad.

                      Przewodniczący Komisji                   

            /-/  Mirosław Sikora                          

powrót