Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry

 

 Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry, które odbędzie się w dniu 07.05.2018 r. (poniedziałek) o godz. 1530 –rozpoczęcie wizją lokalną w terenie (rejon ul. Spokojna 69), kontynuacja w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Omówienie regulacji oraz przedłużenia ul. Spokojnej w Wyrach i połączenia
    z ulicą Pszczyńską boczną w Gostyni.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  6. Zakończenie obrad.

               Przewodniczący Komisji                   

            /-/  Mirosław Sikora                          

powrót