Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry

 

 Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w dniu
17.04.2018 r. (wtorek) o godz. 1600 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy
ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Opiniowanie przydziału lokalu socjalnego w Gostyni.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  6. Zakończenie obrad.


               

  Przewodniczący Komisji                   

            /-/  Mirosław Sikora   

powrót