Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w dniu 24.10.2017r. (wtoreko godz. 15:00.

 

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Godz. 1500 Zbiórka na ul. Bojdoła (parking przy kościele pw. NSPJ w Wyrach).
  2. Oględziny budynków komunalnych będących w zasobach Gminy Wyry.
  3. Kontynuacja posiedzenia w sali narad Urzędu Gminy Wyry - ul. Główna 133 – posumowanie przeprowadzonej wizji lokalnej.
  4. Omówienie spraw i pism przekazanych do komisji.
  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  6. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji                     

/-/  Mirosław Sikora  

 

powrót