Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 15.10.2018r. (poniedziałek) o godzinie 15:30 w Gminnym Przedszkolu w Gostyni.


 

 

 

 

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Wizyta w Gminnym Przedszkolu w Gostyni. Spotkanie z Panią Dyrektor, zapoznanie się z zaangażowaniem prac przy remoncie i modernizacji Przedszkola.

5. Wolne wnioski, sprawy bieżące.

6. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Barbara Polok

powrót