Zawiadomienie o Posiedzeniu Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

 

 Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 19.03.2018r. (poniedziałek) o godzinie 1600   w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

 

 

 

 Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Spotkanie z Prezesem Stowarzyszenia SK FORTUNA Wyry i Prezesem Stowarzyszenia RAKI Gostyń.
  5. Omówienie projektów uchwał na XL sesję Rady Gminy Wyry.
  6. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące, opiniowanie pism.
  7. Zakończenie obrad.

 

  Przewodnicząca Komisji                   

             /-/  Barbara Polok

powrót