Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Wyry

 

 

Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 24.09.2018r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Zapoznanie się z wizualizacją koncepcji przebudowy ul. Wagonowej (przygotowaną przez firmę Collect Consulting) oraz podjęcie decyzji w sprawie upublicznienia ww. wizualizacji.
  5. Zapoznanie się i zgłoszenie uwag do koncepcji przebudowy ul. Zawodzie w Wyrach, która będzie zaprezentowana przez firmę ABS-OCHRONA ŚRODOWISKA z Katowic.
  6. Opiniowanie projektów uchwał na XLV sesję Rady Gminy Wyry.
  7. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące, opiniowanie pism.
  8. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Wojciech Surma

 

powrót