Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Gostyń


 

 Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 02.10.2018r. (wtorek) o godz. 16:00 w budynku OSP Gostyń .

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Opiniowanie dokumentacji dot. zadania związanego z termomodernizacją budynku OSP Gostyń.

5. Wolne głosy i wnioski, opiniowanie pism skierowanych do Komisji.

6. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Piotr Profaska

powrót