Posiedzenie Komisji Budżetowej Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 26.09.2018r. (środa) o godzinie 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ulicy Głównej 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Opiniowanie projektów uchwał na XLV sesję Rady Gminy Wyry.
  5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  6. Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Komisji

 

/-/ Herbert Rzepka

 

 

 

 

powrót