Posiedzenie Komisji Budżetowej

 

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 07.05.2018r. (poniedziałek) o godzinie 1430 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ulicy Głównej 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej i Rewizyjnej.
  4. Omówienie sprawozdania finansowego Gminy Wyry za 2017 rok.
  5. Sporządzenie opinii przez Komisję Budżetową do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Wyry za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok i przekazanie jej do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wyry.
  6. Rada_Gminy.jpgOpiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  7. Zakończenie obrad.

 

   Przewodniczący Komisji Budżetowej        

 /-/ Herbert Rzepka           

powrót