Posiedzenie Komisji Budżetowej i Rewizyjnej

Zawiadomienie 

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej i Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 10.04.2017r. (poniedziałek) o godzinie 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry, ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry.

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie obrad.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Omówienie Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Wyry za 2016 rok wraz z materiałami uzupełniającymi.

4.    Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

5.    Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.

6.    Zakończenie obrad.

 

 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Komisji Budżetowej

/-/  Joanna Pasierbek-Konieczny                      
/-/Herbert Rzepka

powrót