Posiedzenie Gminnej Rady Sportu

ZAWIADOMIENIE

 

W dniu 02 marca 2016r. (środa) o godzinie 1615 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ulicy Dąbrowszczaków 133 w Wyrach odbędzie się II posiedzenie Gminnej Rady Sportu.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1) Otwarcie posiedzenia.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Sportu.

4) Opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody za osiągniecia sportowe w 2015 roku.

5) Omówienie organizowanych przez Radę Sportu i Wójta Gminy Wyry  w 2016 roku imprez sportowych – propozycje i wnioski do organizacji, dyskusja.

6) Wolne wnioski, dyskusja.

7) Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Rady Sportu  Gminy Wyry

/-/ Piotr Chrzęszczyk

powrót