Bezpłatna pomoc prawna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Mieszkańcy powiatu mikołowskiego po raz kolejny mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i po raz pierwszy z nieodpłatnej mediacji.

Pomoc można otrzymać na terenie każdej gminy powiatu mikołowskiego. Adwokaci udzielają pomocy prawnej w Domu Kultury w Gostyni oraz w Urzędzie Gminy w Ornontowicach, natomiast radcy prawni w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Orzeszu. Z pomocy prawnej można również skorzystać w Starostwie Powiatowym w Mikołowie, natomiast z poradnictwa obywatelskiego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej pomoc może uzyskać każda osoba, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, czy też nieodpłatnej mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu 32 32 48 143 od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: npp@mikolowski.pl.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji w Gminie Wyry mieści się w budynku Domu Kultury w Gostyni przy ulicy Pszczyńskiej 366. Czynny jest od 1 do 15 dnia każdego miesiąca: w poniedziałek i środę od 14:00 do 18:00, we wtorek, czwartek i piątek od 09:00 do 13:00.

W dniach ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) punkty będą nieczynne. 

Plakat-NPP.jpg

powrót