Pamiętaj o podziale odpadów na bio-kuchenne i bio-zielone!

Przypominamy, że obowiązkowa jest selektywna zbiórka bioodpadów, a od 1 stycznia obowiązuje ich podział na bio-kuchenne oraz bio-zielone.

  • BIO-KUCHENNE – WYŁĄCZNIE odpady spożywcze: obierki, ogryzki, czy skórki po owocach i warzywach, przeterminowane produkty, fusy po kawie i herbacie, stary chleb, przeterminowane ciasta, sery, jajka – POJEMNIK BRĄZOWY
  • BIO-ZIELONE – WYŁĄCZNIE odpady ogrodowe: trawa, liście, chwasty, zwiędłe kwiaty, korzenie roślin, drobno pocięte gałązki, kora – wyłącznie WOREK BRĄZOWY
 
Przypominamy też, że można samodzielnie kompostować bioodpady i wskazać to w deklaracji o wysokości opłaty – stawka za wywóz śmieci jest wtedy niższa (25 zł za osobę, a powyżej 5 osób – suma kwoty 125 zł oraz 3 zł za każdą kolejną osobę). Należy pamiętać, że w takim przypadku z nieruchomości nie będą odbierane żadne bioodpady! Taka zasada obowiązuje również na PSZOK-u, ponieważ w zamian za częściowe zwolnienie z opłaty, mieszkaniec zobowiązuje się do kompostowania wytworzonych bioodpadów samodzielnie i w całości.
 
Odpady bio-zielone.png Odpady bio-kuchenne.png

powrót