Konsultacje społeczne związane z procedurą sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego w Gostyni oraz Wyrach.

Gmina Wyry przystąpiła do drugiej edycji projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

11 września w gostyńskim Domu Kultury odbędą się pierwsze konsultacje społeczne związane z procedurą sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego w Gostyni oraz Wyrach.

 

Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.00

 

Kolejne spotkania odbędą się kolejno 2 i 3 października, 6 listopada 2019 roku, a także w marcu oraz maju 2020 roku.

 

Konsultacje społeczne wspomagają procedurę sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego. Tematem konsultacji będą istotne problemy obu naszych miejscowości, takie jak: zagospodarowanie wód opadowych, infrastruktura błękitno-zielona, ścieżki rowerowe, reaktywacja kolei, zagospodarowanie centrów obu miejscowości czy zagospodarowanie byłego budynku domu kultury w Wyrach.

 

Zostaną zaproszeni eksperci, między innymi do spraw kolei, nadleśnictwa, ścieżek rowerowych, planowania przestrzennego, czy spraw architektoniczno-urbanistycznych. Zaproszeni zostaną również przedstawiciele Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu, którzy to opracują dla gminy program prac urządzeniowo-rolnych. Konsultacje wspierane będą przez doradców ds. konsultacji społecznych oraz ds. planowania przestrzennego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z Warszawy.

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl
adres skrytki ePUAP: /xm62eyt661/skrytka

 

Godziny urzędowania

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

 • Poniedziałek: 8:00 – 16:30 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Wtorek: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Środa: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Czwartek: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Piątek: 8:00 – 13:00

 

 • Konto bankowe:


Bank Spółdzielczy Tychy
Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001

Godziny otwarcia PSZOK

 

 • Poniedziałek: 10:00 - 18:00

 • Wtorek: 9:00 - 16:30

 • Środa: 9:00 - 16:30

 • Czwartek: 10:00 - 18:30

 • Piątek: 12:30 - 16:30

 • Sobota: 9:00 - 14:00