Konsultacje społeczne związane z procedurą sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego w Gostyni oraz Wyrach.

Gmina Wyry przystąpiła do drugiej edycji projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

11 września w gostyńskim Domu Kultury odbędą się pierwsze konsultacje społeczne związane z procedurą sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego w Gostyni oraz Wyrach.

 

Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.00

 

Kolejne spotkania odbędą się kolejno 2 i 3 października, 6 listopada 2019 roku, a także w marcu oraz maju 2020 roku.

 

Konsultacje społeczne wspomagają procedurę sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego. Tematem konsultacji będą istotne problemy obu naszych miejscowości, takie jak: zagospodarowanie wód opadowych, infrastruktura błękitno-zielona, ścieżki rowerowe, reaktywacja kolei, zagospodarowanie centrów obu miejscowości czy zagospodarowanie byłego budynku domu kultury w Wyrach.

 

Zostaną zaproszeni eksperci, między innymi do spraw kolei, nadleśnictwa, ścieżek rowerowych, planowania przestrzennego, czy spraw architektoniczno-urbanistycznych. Zaproszeni zostaną również przedstawiciele Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu, którzy to opracują dla gminy program prac urządzeniowo-rolnych. Konsultacje wspierane będą przez doradców ds. konsultacji społecznych oraz ds. planowania przestrzennego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z Warszawy.

powrót