Konsultacje społeczne w ramach powstających planów zagospodarowania - spotkanie w Wyrach

Już od września w naszej gminie odbywają się konsultacje społeczne wspomagające procedurę sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Wyry.

Odbywają się one w ramach projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W trakcie konsultacji wykorzystywanych jest pięć technik konsultacyjnych. Najbliższe spotkania odbędą się już 4 i 5 marca. Szczegóły na plakatach.

0001(1).jpg0002.jpg

powrót