I posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gminie Wyry

Na podstawie §15 ust. 4 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Gminie Wyry stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/373/2022 Rady Gminy Wyry z dnia 29 września 2022 r. w sprawie powołania gminnej rady seniorów w gminie Wyry oraz nadania jej statutu informujemy, że I posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gminie Wyry odbędzie się 12 stycznia 2023 r. o godz. 10:30 w Domu Kultury w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366, 43-176 Gostyń.


Załączniki:

Porządek obrad.pdf (130,20 kB)
 
 
 

powrót