Dotacje do wymiany pieców – trwa nabór wniosków

Przypominamy, że cały czas można składać wnioski o gminną dotację na wymianę źródła ciepła.

Dotacja przysługuje na zakup i montaż ekologicznego źródła ciepła, za które uznaje się:

  • Kotły na węgiel lub pellet z załadunkiem automatycznym, spełniającym wymogi ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe. Kocioł nie może posiadać rusztu awaryjnego lub przedpaleniska.
  • Kotły gazowe kondensacyjne spełniające wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.
  • Kotły olejowe spełniające wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.
  • Kocioł zgazowujący drewno spełniający wymogi ekoprojektu, posiadający klasę efektywności energetycznej minimum A + na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.
  • Pompę ciepła spełniającą wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A + na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.
  • Kocioł elektryczny, który musi być trwale związany z podłożem, ścianą lub sufitem.

W programie można uzyskać dotację w wysokości 40% poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 3 000 zł dla jednego budynku/lokalu mieszkalnego, a dla budynków wspólnot mieszkaniowych (wspólna kotłownia) – w wysokości 40 % poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 1 000 zł dla jednego lokalu mieszkalnego objętego wspólną kotłownią.

Co trzeba zrobić, aby uzyskać dotację?

Należy złożyć wniosek w formie papierowej dostępny do pobrania na www.wyry.pl oraz stacjonarnie w Urzędzie Gminy Wyry. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy Wyry. Kompletne wnioski o udzielenie dotacji złożone do 30 września danego roku, mogą być przewidziane do realizacji, to jest do zawarcia umowy o udzielenie dotacji, rozliczenia i jej wypłaty w danym lub następnym roku budżetowym.

Uwaga! Dotacja będzie przysługiwała na zakup i montaż ekologicznego źródła ciepła dokonanego po dacie zawarcia umowy o udzielenie dotacji! Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji!

Szczegóły programu dotacyjnego w regulaminie.

Kontakt w sprawie dotacji:

  • tel.: (32) 325 68 32
  • e-mail: fundusze@wyry.pl
  • Urząd Gminy: domofon - 6 (Czyste Powietrze. Fundusze)

Załączniki:

powrót