Akcja zima 2022/2023

Dane kontaktowe dotyczące interwencji związanych z zimowym utrzymaniem dróg:

akcja zima (4).png

Na drogach gminnych prowadzącym Akcję Zima jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach, gdzie znajduje się również ośrodek dyspozycyjny akcji.

Na drogach powiatowych organizatorem i dyspozytorem Akcji Zima jest Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Chopina 8.

Na drodze wojewódzkiej ul. Pszczyńska (DW 928) organizatorem i dyspozytorem Akcji Zimowej jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach,
ul. Lechicka 24.

Wykonawcą Akcji Zimowej na drogach gminnych jest:

Konsorcjum firm:

Lider: SAKEM Clean & Build Sp. z o.o., ul Powstańców 1, 43-170 Łaziska Górne

Partner: SAKEM Sławomir Kołacz, ul św Jana Pawła II 32, 43-170 Łaziska Górne

Partner: Ogrodowe wariacje Tomasz Fuchs, ul Pisarka 97, 43-188 Orzesze

Ośrodek dyspozycyjny Akcji Zima mieści się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wyrach przy ul.  Wagonowej 35.

Wykonawcą Akcji Zimowej na drogach powiatowych jest:

Konsorcjum firm:

Lider: SAKEM Clean & Build Sp. z o.o., ul Powstańców 1, 43-170 Łaziska Górne

Partner: SAKEM Sławomir Kołacz, ul św Jana Pawła II 32, 43-170 Łaziska Górne

Partner: Complex s.c. G.Janik, M.Michoń, ul.Stuska 5, 43-180 Orzesze

- utrzymanie zimowe dróg i chodników na terenie Wyr i Gostyni.

 

Wykonawcą Akcji Zimowej na drodze wojewódzkiej jest:

FBSERWIS S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa

Wykaz dróg powiatowych w miejscowości Wyry:

 • ul. Główna
 • ul. Łaziska
 • ul. Aleksandra Puszkina
 • ul. Magazynowa
 • ul. Zbożowa

Wykaz dróg powiatowych w miejscowości Gostyń:

 • ul. Rybnicka
 • ul. Łuczników
 • ul. Miarowa
 • ul. Wojciecha Drzymały
 • ul. Macierzanki

Komunikat Śląskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym 

Przypominam, że sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego. Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku. Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP. Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

Przypominam także, że kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane), oraz kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane). 

Elżbieta Oczkowicz
Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

 

Katowice, wrzesień 2022 r.  

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl
adres skrytki ePUAP: /xm62eyt661/skrytka

 

Godziny urzędowania

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

 • Poniedziałek: 8:00 – 16:30 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Wtorek: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Środa: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Czwartek: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Piątek: 8:00 – 13:00

 

 • Konto bankowe:


Bank Spółdzielczy Tychy
Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001

Godziny otwarcia PSZOK

 

 • Poniedziałek: 10:00 - 18:00

 • Wtorek: 9:00 - 16:30

 • Środa: 9:00 - 16:30

 • Czwartek: 10:00 - 18:30

 • Piątek: 12:30 - 16:30

 • Sobota: 9:00 - 14:00