Wykonanie dokumentacji projektowej dla posiadanej koncepcji adaptacji pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku Pawilonu Handlowego przy ul. Głównej w Wyrach

RFIL.png

Okres realizacji: w planach

Program: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wartość projektu: 30 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 20 000,00 zł

Opis: W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa dla przeprowadzenia robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku, na pomieszczenia administracyjno - biurowe.