Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Głównej 58 w Wyrach na pomieszczenie administracyjno - biurowe - I etap

Logotyp - Górnosląsko- Zagłębiowska Metropolia.png

W ramach przedmiotowego zadania zostały wykonane roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe w budynku byłego pawilonu handlowego przy ul. Głównej 58 w Wyrach. Zostały przeprowadzone również roboty murowe i konstrukcyjne wynikające z posiadanej dokumentacji projektowej. Wymurowano ścianki działowe, przeprowadzono zamurowania, dokonano demontażu starej a następnie zamontowano nową stolarkę okienną i drzwiową. Prace te miały na celu uporządkowanie układu funkcjonalno-użytkowego budynku.

Wartość projektu: 289 163,85 zł

Wartość dofinansowania: 160 191,00 zł

Projekt został dofinansowany w ramach Programu Metropolitalny Fundusz Solidarności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.