Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Głównej 58 w Wyrach wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych – etap II – przebudowa pomieszczeń kotłowni

Gmina Wyry w 2023 roku zrealizowała inwestycję pn.: „Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Głównej 58 w Wyrach wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych – etap II – przebudowa pomieszczeń kotłowni”.

Projekt swym zakresem obejmował zakup i montaż nowego kotła gazowego wraz z armaturą i sterowaniem, wymianę instalacji c.o. w kotłowni, zamurowanie drzwi zewnętrznych, przebudowę pomieszczenia związaną z robotami wyburzeniowymi i murowymi, polegającą na dostosowaniu kotłowni do aktualnych przepisów. Dodatkowo w ramach zadania przeprowadzono także roboty związane z modernizacją, wymianą instalacji centralnego ogrzewania oraz roboty przygotowawcze związane z montażem wentylacji mechanicznej.

„Projekt pn.: „Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Głównej 58 w Wyrach wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych – etap II – przebudowa pomieszczeń kotłowni”.  zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności w 2023 roku”.

Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła 148 071,00 zł.

RGBLogo-Metropolia-PEŁNE-Mono-2000px-scaled.jpg