Zielona Szkoła

 

 

 

 

 Wyjazd uczniów klas III Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 w Gostyni
w Gminie Wyry na zieloną szkołę do Mrzeżyna w terminie 21.05.2018 r. do 3.06.2018 r. pod nazwą „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2017/2018” został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 10 800,00 złotych.