Minusy

  • na terenie gminy nie jest przewidziany żaden przystanek,
  • wyburzenie co najmniej kilkudziesięciu domów zarówno w Wyrach, jak i w Gostyni – w rejonie ulic: Łaziskiej, Zawodzie, Magazynowej, Pszczyńskiej, Łuczników, Rybnickiej, Magnolii, czy Leśnej,
  • wycinka lasów,
  • przejęcie terenów rolnych,
  • ciągły hałas, pociągi mają poruszać się z prędkością ponad 250 km/h
  • zdecydowanie negatywny wpływ na ład przestrzenny w gminie, zmiana wiejskiego charakteru poprzez wprowadzenie elementów infrastruktury przemysłowej – estakad, nasypów, trakcji energetycznej
  • obniżenie wartości rynkowej działek w gminie,
  • podział Gminy Wyry na dwie części,
  • zatrzymanie rozwoju – zabrane zostaną nam wszystkie tereny inwestycyjne, zahamowany zostanie również napływ nowych mieszkańców.