Zarządzanie kryzysowe

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) stanowi komórkę Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego w Mikołowie. Umiejscowione jest w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie. Dyspozytorzy PCZK pracują w systemie całodobowym, zapewniając sprawny i efektywny przepływ informacji na potrzeby zarządzania Kryzysowego oraz realizując m.in. następujące zadania:

 1. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego administracji publicznej,
 2. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania,
 3. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
 4. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
 5. realizacja zadań obronnych zgodnie z przepisami

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) w Mikołowie przyjmuje całodobowo zgłoszenia dotyczące m.in.:

 • intensywnych zjawisk atmosferycznych i anomalii pogodowych,
 • pożarów,
 • wypadków i katastrof komunikacyjnych oraz budowlanych,
 • zakłóceń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 • awarii sieci wodociągowych, energetycznych i ciepłowniczych,
 • uszkodzeń nawierzchni dróg i chodników, awarii instalacji świetlnych, oznakowania dróg oraz innych zdarzeń powodujących niebezpieczeństwo i zakłócenie ruchu drogowego,
 • rannych lub martwych zwierząt znajdujących się na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
 • zdarzeń o charakterze epidemiologicznym, chemicznym i radiacyjnym,
 • osób bezdomnych

W przypadku, gdy zaobserwowałeś zdarzenie stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia, przekaż informację do PCZK:

ul. Konstantego Prusa 7
43-190 Mikołów
tel.: 112
tel./faks: (32) 326-04-30
kom.: 798-717-178
e-mail: pczk@mikolow.starostwo.gov.pl